Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda

A Kamaraerdei Kerekerdő Óvodáról

2017. július 24. - puzzletanodak

Kamaraerdei Kerekerdő Óvoda a XI. kerületben,Kamaraerdőben található zöld környezetben, felújított gyermekbarát épületben.

 

Az óvoda a Kamaraerdei Ifjúsági Park hathektáros területén működik. Ezt az egyedi környezetet és az így kapott lehetőségeket szinte minden nap kihasználjuk. A jó és egészséges levegőnek köszönhetően úgy alakítottuk ki a napirendünket, hogy naponta kétszer visszük a gyermekeket az udvarra. 

 

A hatalmas park, különböző mozgáslehetőségeket biztosít számunkra. Minden évszakban megcsodálhatjuk a természet változását. Télen csúszkálhatunk, szánkózhatunk, jégvárat építhetünk és hógolyózhatunk.

 A többi évszak lehetőséget biztosít számunkra a különböző sportok gyakorlására:

 kerékpározásra, atlétikára, különböző labdajátékokra, úszásra és napfürdőzésre. Ez a többcélú külső környezet fogja össze az épületben folyó nevelőmunkát.  

Célunk a családokkal együttműködve vidám óvodáskort nyújtani gyermekeinknek, ahol az a fontos az egész testület számára, hogy az óvodánkba járó gyermekeknek a személyiségét harmonikusan kibontakoztassuk és érdeklődésüket tágítsuk és kielégítsük.

A gyermekek fejlődésének és életkori sajátosságának megfelelő napirenddel a már említett mozgással, kiegészítő zöldség- és gyümölcsfogyasztással segítjük elő az egészséges életmód kialakítását.

Az óvodát körülölelő zöld környezet nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, mely átöleli minden tevékenységünket.

Udvarunk elősegíti az állatok, növények életének megismerését, módot ad a környezet és az élővilág összefüggésének megfigyelésére. Gyermekeink folyamatosan megtanulhatják, hogyan segíthetnek a környezet óvásában, esztétikussá tételében, az udvar ápolásában.

A játéknak fontos szerepe van a mindennapos tevékenységeinknél. A gyermekek számára felajánlott tevékenységek a játékra épülnek, melyek a gyermekek érdeklődését, aktivitását, a felfedezés örömét jelentik.

A közös élményekre épülő tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a közösségi magatartás fejlődését, a másokra figyelést. Óvodánkban fontosak a hagyományok, ünnepek, évszakonkénti kirándulások, kulturális programok. 

Sokszor kézművesedünk, mesélünk, verselünk, énekelünk – próbáljuk a különböző tevékenységeket minél izgalmasabb, változatosabb formában a gyermekek elé tárni. Sok eszközt használunk, pl.bábot a meséléshez, hangszereket az énekléshez.

Többször tartunk beszélgető köröket, ahol a gyermekek megtanulják szóban kifejezni érzelmeiket, elmesélni, hogy mi történt velük és ugyanakkor azt is megtapasztalják, hogy milyen az, amikor másokat hallgatnak meg és velük együtt örülhetnek valaminek. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kis csoportunkban ne legyen vita, ellentét, hogy minden gyermek jól kijöjjön a másikkal és megbízzanak egymásban, segítsék egymást. 

A sok mozgásos külön program mellett, másféle külső programokon is részt vesznek nálunk a gyermekek. 

Többször jártunk már a helyi színházban gyermek előadáson és voltunk már kirándulni állatsimogatóban, póni farmon. Ezt a szokásunkat is szeretnénk megtartani, és minél több izgalmas, új élményt nyújtó helyre elvinni a gyermekeket. 

Óvodánk személyi és tárgyi feltétele a feladatokhoz igazodik és korszerű fejlesztő eszközökkel, játékokkal felszerelt.

A nevelőmunkát szakmailag képzett gyógypedagógus, tanítónő, logopédus, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens és szakképzett védőnő végzi, akik mindenben együttműködnek a családokkal.

Mozgás

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, sportolásra. Természetesen nálunk is megjelenik a mindennapos testnevelés, de ezen a 15-20 perces mindennapi mozgáson felül, még rengeteg lehetőségük van a gyerekeknek sportolni. Mindennap, ha az időjárási körülmények is úgy engedik, kétszer megyünk ki a levegőre a gyerekekkel.

 Bent van a saját biciklijük, rollerük, ezeket minden évszakban sűrűn használjuk. Hetente kétszer járunk úszni a közeli gimnázium uszodájába, egyszer ellátogat hozzánk egy akrobatikus rock and roll edző, hogy táncoljon a gyerekekkel. Szintén heti kétszer jön el hozzánk egy judo edző és jól átmozgatja a csoportot, és heti egyszer korcsolyázni megyünk a közeli városi jégpályára.

A gyermekeink nagy kedvence a sportolás, minden mozgásformát nagy kedvvel, szívesen végeznek. 

Ez az egészséges életmód kialakítása miatt is nagyon fontos, illetve a sok mozgást követően sokkal jobban oda tudnak figyelni a más tartalmú tevékenységeknél, feladatoknál.

SNI-s gyerekek ellátása:

A gyógypedagógus munkáját a gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 

Fontos szerepet töltenek be az óvodánkban:

Fő feladatuk az SNI-s gyermekek segítése, integrálása a csoportokba, valamit a gyermekek társaikkal szemben való elfogadtatásának megtanítása. Egész napos segítséget nyújtanak a foglalkozásokon, étkezéseknél, udvaron, úszásnál és egyéb programoknál. Foglalkozásokat tartanak gyógypedagógus együtt működésével. A szülőkkel való kapcsolat fontos szerepet tölt be náluk, hogy közös megoldásokat tudjanak keresni a gyermekek fejlődésének érdekében. Minden gyermek bizalommal fordul az asszisztensek felé.

 

Kövess minket:

https://www.facebook.com/TerapiasTanoda

https://www.instagram.com/puzzletanodak/

Látogass el oldalunkra:

http://suliovi.hu/

 

Állami vagy Magán Iskola?  

 Sokat gondolkoztunk az évek alatt, hogy gyermekünknek melyik a megfelelő iskola. Fanni diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás. Utóbbiból fel is mentették. Ehhez párosul, hogy a koncentráció képességének mért ideje, max 25 perc, amely az órák számával egyre csökken.

Fanni nagyon értelmes gyermek, de tény, hogy több idő, energia és figyelem kell, ha róla van szó. Olyan iskolában ahol harminc feletti létszám van egy osztályra ez képtelenség. Sok alternativ iskolát megnéztünk. Így találkoztam a Puzzle Kamaraerdei Iskolával. Ajánlom minden szülő figyelmébe, akik iskolaválasztás előtt állnak, mind az előkészítőt, mind az iskolát:

“Az egész napos iskola előkészítővel még intenzívebben hozzájárulhatunk a gyermekek megfelelő iskolai pályafutáshoz. A megfelelő kezdés nagyon fontos, hiszen nem lehet kétszer elkezdeni, nem lehet kétszer első benyomást szerezni!”

 

CÉLUNK

A mai közoktatási rendszerben nincs átmenet a játékos óvodából a szigorú iskolai rendszerbe. A gyermeknek egyik napról a másikra kell megszoknia ezt a rendszert. Ezt az átmenetet szeretnénk egy gyógypedagógiai szempontok alapján kidolgozott háttérrel megtámogatni. Elegendő idővel és megfelelő figyelemmel segítjük azon képességek és készségek fejlődését, melyek hozzájárulnak a megfelelő iskolakezdéshez, a megfelelő helytálláshoz, akár egy „versenyistállóban” is!

MIT BIZTOSÍTUNK?

Az örömteli, problémamentes iskolakezdést! Ehhez a következő képességek, készségek szükségesek:

  • Értelmi képességek: logikus gondolkodás, analízis-szintézis, érzékelés, észlelés, emlékezet figyelem, képzelet, kreativitás, gondolkodás, analízis, szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, differenciálás, ok-okozati összefüggések meglátása, számolási képességek.
  • Anyanyelvi képességek: beszéd, beszédértés, kifejezőképesség, kommunikációs, kapcsolatteremtő- és kapcsolattartó képesség, metakommunikáció.
  • Idegrendszeri érettség: Kidolgozott harmonikus nagymozgások és finommozgások, egyensúlyészlelés, jól működő keresztcsatornák.
  • Érzelmi, akarati képességek: feladattudat, feladattartás, empátia, frusztrációs tolerancia, szabálytudat, kudarc elviselése.
  • Szocializációs képességek: önismeret, énkép, önérvényesítés (önértékelés, önbizalom), normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony, társas kapcsolatok, tevékenységekhez való viszony (kezdeményező, szervező, együttműködési és alkalmazkodási képesség).

HOGYAN?

Az iskolaelőkészítőnket kis létszámmal indítjuk (max. 15 fő), budaörsi gyermekek részére önkormányzati támogatással. A foglalkozásokat szakképzett, tapasztalt gyógypedagógusok irányítják (hiszen a fejlesztéshez ők értenek a legjobban) nagy szakértelemmel, türelemmel, szeretettel és sok-sok játékkal. Augusztus utolsó két hetében az előzetes jelentkezések alapján megcsináljuk a készség- és képességfejlesztő felméréseket, amelyek alapján összeállítjuk az éves tanmenetet. Ezt követően délelőttönként kiscsoportos formában (4-5 fő) gyógypedagógiai vezetéssel biztosítjuk a komplex terápiás fejlesztést. Délutánonként előtérbe kerül a megfelelő mozgásos nevelés. Hetente egyszer konduktor segítségével mozgás terápiát tartunk, és kétszer úszásoktatást biztosítunk az évfolyam számára.

Azon gyermekek szüleinek jelentkezését várjuk, akik hasonlóan gondolkodnak oktatásunkról, mint mi.

 

Kövess minket:

https://www.facebook.com/TerapiasTanoda

https://www.instagram.com/puzzletanodak/

Látogass el oldalunkra:

http://suliovi.hu/